Kunci Jawaban Soal PAS/PAT SKI Kelas 7 Tingkat SMP/MTs Tahun Pelajaran 2019/2020.

Berikut ini Kunci Jawaban Soal PAS/PAT SKI Kelas 7 Tingkat SMP/MTs Tahun Pelajaran 2019/2020, semoga bisa membantu dalam menjawab soal.

Kunci Jawaban:


 1. A         
 2. B
 3. D
 4. B
 5. A         
 6. B
 7.  
 8.   
 9. C
 10. A
 11. D
 12. A
 13. A
 14. A
 15. B
 16. A
 17.  
 18.  
 19. B
 20. D
 21. C
 22. A
 23. C
 24. A
 25. D
 26. A
 27. C
 28. C
 29. B
 30. D
 31. B
 32. B
 33. B
 34. A
 35. D
 36. D
 37. A
 38. B
 39. A
 40. C
 41. C
 42. C
 43. A
 44. A
 45. A
Jawaban Essay 
46. orang-orang yang mula-mula masuk islam. 
47. (1) Thaif adalah kota kedua setelah Mekkah.     
(2) Di Thaif ada bani Tsaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat     
(3) Jarak Thaif tidak terlalu jauh dari Mekkah. 
48. (1) Membangun masjid.     
(2) Mempersaudarakan kaum muslimin     
(3) Membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. 
49. Berisi aturan berkenaan dengan kaum Muhajirin, kaum Anshor, dan kaum Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat islam. 50. Disebabkan oleh kelalaian pasukan umat islam sendiri, akibat tergoda oleh harta rampasan yang diperoleh dari pasukan musuh.

0 Response to "Kunci Jawaban Soal PAS/PAT SKI Kelas 7 Tingkat SMP/MTs Tahun Pelajaran 2019/2020."

Post a comment

Iklan Atas Artikel

DomaiNesia
www.domainesia.com
DomaiNesia